Regina Siuvatti

Regina Siuvatti

Rättvik

Mitt namn är Regina Siuvatti, jag bor och verkar i Garpenberg, södra Dalarna.  Mitt företag heter Aqua~Jorinda, och målet med min verksamhet är att hjälpa människor att hela sig själva, att skapa ökad medvetenhet och livskvalitet genom frigörande dans, samtal och olika behandlingar. Jag ger bl a polynesmassage, body harmony, energy magnet massage, healing och intuitiv massage.

Jag har lett grupper i frigörande dans under 7 år och f n finns grupper i Borlänge och Sala. Jag har även endags- eller helgkurser. Om du samlar ett gäng på minst 10 st kommer jag gärna och dansar med er.

Frigörande Rörelser är en mjuk motionsform som alla kan utöva. Även om du är stel och har ont. Gammal och ung, sjuk eller frisk. Det finns inga krav, inga rätt eller fel. Alla kan. Vi riktar uppmärksamheten inåt och lockar fram lusten att röra oss. Vi leker och inspireras av musiken.

regina.siuvatti@gmail.com

073 6532908

↗  http://www.aquajorinda.se