Vad är frigörande dans?

Att dansa är härligt!

Musiken, rytmen och lusten att dansa finns inom oss alla, och har så funnits sedan urminnes tider. En källa till glädje och uttryck. Frigörande dans kan enkelt uttryckas som den dans, och de rörelser som finns naturligt inom dig, och som lockas fram av musikens kraft och rytmer.

Frigörande dans i mindfulness kan beskrivas utifrån grunderna fria rörelser, andning och medveten närvaro. Det är alla dessa delar i kombination som utgör grunden för dansens kraftfulla och positiva effekt på hälsa och välmående.

Frigörande dans kan också beskrivas som kravlös och glädjefylld motion för både kropp och själ, som kan ge möjlighet till djupare kontakt med dig själv och dina känslor.

Alla kan dansa frigörande dans, oavsett kön, ålder och fysik, och du kan dansa såväl stående, sittande som liggande. Det är endast du och din kropp, din lust och din energi som sätter gränserna.

Fria rörelser

Fria rörelser innebär att du rör dig, och dansar helt utan koreografi och förbestämda steg. Musik av varierande sort, och i sju olika rytmer, stimulerar till dans och till nya sätt att röra kroppen under guidning och inspiration av ledaren.

Dansen, rörelserna, och rörelseglädjen kommer till dig naturligt när du släpper tankarna, är närvarande i stunden och lyssnar till din kropp. Ibland uppstår möten i dansen, där du övar på att behålla fokus inom dig själv, samtidigt som du tar in mötet med en annan dansare, så kallad ”delad uppmärksamhet”.

Andning

Att andas är grunden till livet och hälsan. I dansen läggs mycket fokus på att hitta och lyssna till sin egen andning, som en hjälp till att slappna av och vara mer närvarande i stunden. Under dansen stimuleras andningen till att bli mer naturligt fri och djup, vilket kan minska stress och spänningar i kroppen.

Medveten närvaro – mindfulness

Mindfulness innebär att vara medvetet närvarande i stunden – utan att döma och värdera. Att släppa tankarna på allt annat och vara ”just här och nu”, är avstressande och stimulerar din koncentrationsförmåga och inneboende kreativitet. I den frigörande dansen kan du fokusera helt på din kropp och dina rörelser, uttrycka känslor och bilder som finns inom dig och känna glädjen i att släppa loss, släppa spänningar och röra dig helt fritt till musik.

Dansens sju rörelserytmer

Dansen består av kroppsdansen och sju rörelserytmer.

Flöde, tydlighet, kaos, skakningar, lätthet, långsamhet och den egna dansen.

Med hjälp av kroppsdansen medvetandegör du kroppens vishet, lust och motstånd. De sju rörelserytmerna hjälper dig att förtydliga dina känslor, utforska gränser och frigöra din livsenergi.

Röster om frigörande dans

Dansen är så energigivande, helande och humörhöjande! 

Kristina H

Rosa Maria berättar om vad dansen inneburit för henne.

”Jag kommer in här och får vara precis som jag är. Det är ungefär som att duscha av sig all gammal energi som jag samlat på mig under veckan, och fylla på med ny.”

Hör Rosa Maria berätta mer om vad dansen gjort för henne:

Lisa Hjulström pratar frigörande dans i ”Balans i livet podden”.

Frigörande dansinspiratören Ingrid Thorngren har producerat två fina poddavsnitt om frigörande dans. I detta avsnitt samtalar hon med Lisa Hjulström, frigörande dansföreningens ordförande, om vad som händer när vi dansar, hur ett danspass kan se ut och mycket mer!

Dans är som energimässig matsmältning. Jag släpper det
som behöver släppas, uttrycker
det som behöver uttryckas,
känner klart det som
behöver kännas.

Hämtar hem de delar av
mig själv jag tappat under
dagen eller under veckan.

Kalibrerar mig själv tillbaka till
min egen unika frekvens.

Kristin W 

Den frigörande dansen gör mig levande, den ger mig en fysiskt tydlig upplevelse av min kropp,
av att jag finns och att jag är jag.

Framförallt gör den tydliga rytmen att jag känner min kropp, mina muskler, mitt blod och min kraft. Även min hud blir tydlig. Jag blir glad av att känna mig tydlig och levande. Närvarande i kroppen.
Fri och full av möjligheter!

Anne H

Dansen blev ett fantastiskt redskap för min läkning.
Till en början var det både skrämmande och ovant,
men när jag vågade kom förlösningen och så
småningom lättheten.

Jag har dansat min sorg, min ilska, min kränkthet,
min längtan, min rädsla, min smärta, mina minnen
av de övergrepp jag varit utsatt för – och min glädje. Minnena var lagrade i kroppen och när jag mötte kroppen i dansen fick läkningen fart.

Inger G

Ju mer jag släpper kroppen fri i dansen, desto
lättare får jag tillgång till den alltid och allaredan närvarande tystnaden och absoluta stillheten,
det som jag är – oavsett hur det stormar – det vill säga rent medvetande, förenad med hela skapelsen.

Rebecca K

För mig är dansen ett terapeutiskt verktyg som hjälper mig att arbeta med mina känslor. Många gånger i mitt liv har jag haft svårt att sätta gränser, säga ifrån, ta plats och uttrycka mig. När jag vågar möta mina rädslor, upptäcker jag att de inte styr mig på samma sätt längre – det är när jag gör motstånd mot rädslorna som de har makten.

Peter B

Träffa våra dansinspiratörer

Våra dansinspiratörer finns på många orter runtom i landet. Ta reda på vem som finns närmast dig: