Morgan Stenson

Morgan Stenson

Karlstad

Jag är utbildad hos Anne Grundel, Frigörande Dans Akademin. Jag har haft kurser i frigörande dans sedan -98 och har bl a haft kurser med reumatiker, förståndhandikappade, mansgrupper m fl.

stenssonmorgan@gmail.com

070-3283646