Michael Mentgen

Michael Mentgen

Åmål

Född och uppvuxen i och runt Köln i Västtyskland bosatte jag mig i slutet av 1998 i Dalsland tillsammans med min familj.
Sedan 20 år tillbaka arbetar jag som socialpedagog med människor i kris och/eller i utveckling. Min grund är gestaltpedagogik och jag har ett tydligt humanistiskt perspektiv. Jag mötte den Frigörande Dansen med Anne Grundel år 2005 och gick ledarutbildningen under åren 2006/2007.
Jag erbjuder kurser/dansdagar/danstillfällen för företag, arbetsgrupper, konferenser, studie- och spa-dagar mm.

Fengersfors, Åmål

michael@dansland.se

0532 220 51 0730 70 86 10

↗  http://www.dansland.se