Kicki Nordström

Kicki Nordström

Göteborg
  • Leg fysioterapeut
  • Frigörande dansinspiratör
  • Yogalärare
  • KBT steg 1
  • Spec. smärta/smärtrehabilitering
  • Doktorand Göteborgs Universitet

Jag arbetar med patienter med svåra långvariga smärttillstånd på Smärthjälpen, en smärtspecialistklinik i Göteborg. Dansen finns som en del i mitt arbete och är mycket uppskattad.

Den 31 december, 2018, publicerades vår artikel ”Free Movement Dance as a physiotherapy intervention for patients with persistent pain” i European Journal of Physiotherapy som är en erkänd vetenskaplig tidskrift. Resultatet är att frigörande dans ger kraft i vardagen och den finns att läsa under forskning på frigörande dansföreningens hemsida. Vi startar nu upp en ny forskningsstudie där vi undersöker den fria rörelsedansens effekter på kvinnor som diagnostiserats med fibromyalgi där vi jämför en dansgrupp med en träningsgrupp under 20 veckor. Vi kommer även att intervjua deltagare i dansgruppen för att förstå mer om processen som sker under 20 veckors fysioterapiledd dans. Dessa studier samt den kvalitativa studien ”Free Movement Dance as a physiotherapy intervention for patients with persistent pain” som redan publicerats kommer att ingå i en avhandling som leder till en doktoranddisputation när allt är klart.

Bor du i Göteborgstrakten och vill ingå i studien är du varmt välkommen att höra av dig så berättar jag mer.

kicki.nordstrom@smarthjalpen.se

0708 28 78 56, +46 31 381 08 60