Ulla Keyling

Ulla Keyling

Orust

Jag är en mångsidig och erfaren pedagog med en fil.mag. i slaviska språk, senare kompletterad med en nästanfil.kand. (jag skrev en bok i stället för en uppsats) i nordiska språk (svenska) och litteraturvetenskap. Jag har arbetat som lärare på samtliga stadier men mest inom vuxenutbildningen i olika svenskämnen som muntligt framförande, skriftlig framställning, språkriktighet mm. Jag är också lärare i svenska för invandrare.

Min yrkeskarriär spänner alltifrån skolköksundervisning (jag har gått ettårig lanthushållsutbildning) till en tjänst som kulturattaché i Prag i början på 80-talet.

Sedan några år arbetar jag som författare och fri konstnär och har givit ut dryga dussinet böcker i olika ämnen. Jag reser gärna och ofta på föreläsningsturnéer. Det kan då handla om skapandeprocessen men också om livet, ångesten och glädjen. Fast allt det där hör ju ihop.

Min brokiga yrkesbana bildar en rik och spännande botten för det jag gör. Utöver de teoretiska ämnena ägnar jag mig åt skapande i olika former; jag gör ofta mina bokomslag själv, målar i akvarell och blandtekniker, jag tråcklar skimrande poetiska lapptäcken - allt som en väldig lovsång till livet.

Jag är en färgstark inspiratör som förmedlar kraft och glädje.

Ellös, Orust

hej@ullakeyling.se

0304 517 18, 0707 15 44 55

↗   http://www.ullakeyling.se