Här finner du intressanta länkar och artiklar om dans.

Dans är den mest effektiva metoden att att hålla hjärnan igång. Studie från Frontiers in Human Neuroscience.
Frontiers in Human Neuroscience

Artikel från tidningen Fysioterapi, Frigörande dans kan ge ökad egenmakt vid smärta. Artikeln bygger på Kicki Nordströms (medlem i Frigörande dans föreningen) forskningsrapport. 

Frigörande dans kan ge ökad egenmakt vid smärta   Juni 2019

Tidningsartikel på Mattias Johanssons forskning på "Den frigörande dansens effekter på kropp, objektifiering och psykisk hälsa. (Tidigare artiklar om Mattias finns längre ned i detta flöde) Har under april publicerats i ett flertal tidningar. Klicka här för att läsa artikeln. 
Hudiksvallstidningen     April 2019

Vad är frigörande dans? Vår medlem Anna Persson i Uppsala, får frågan från P4 Radio Uppland. Klicka på länken och lyssna på en härlig intervju som beskriver vad Frigörande dans är Mars 2019 Radiointervju - Anna Persson Uppsala

Svensk forskningsstudie - Frigörande dans för smärtpatienter - Nu publicerad i "European Journal of Pshysiotherapy". Studie gjord av bland annat Kicki Nordström -  MSc leg fysioterapeut/specialitet smärta och smärtrehabilitering samt medlem i Frigörande Dans Föreningen. Mars 2019.
Länk till publicerad forskningsrapport

Radiointervju med Mattias Johansson, lektor i psykologi och idrott, samt hälsoutvecklare som studerat metoder för att sänka barriärena till fysisk aktivitet, där han forskat på Frigörande dans.
Se även  Ett forskningsprojekt om frigörande dans och dess effekter på kroppsuppfattning, objektifiering och psykisk hälsa längre ner i  detta flöde.
Dansa dig fri - med Mattias Johansson som forskat om Frigörande Dans

Att dansa och lära nytt kan motverka demens.

Från Kurera - December 2018

Dansen blir både kultur och hälsa för personer med Parkinson

Inslag från Sveriges Radio December 2017

Ett forskningsprojekt om frigörande dans och dess effekter på kroppsuppfattning, objektifiering och psykisk hälsa

Johansson-Skoog-Lunde Frigörande dans Idrottsforskaren.docx   November 2017

Kultur på recept - Dans

Inslag från Kulturnytt Sveriges Radio P1         November 2017

Dans gav bättre balans och ökad hjärnvolym

Artikel från tidningen Fysioterapeuten.docx   Oktober 2017

Enkätundersökning - Gränna Vårdcentral - Frigörande Dans - Smärtpatienter

Sammanställning enkätundersökning Frigörande dans Region Jönköpings Län 2.pdf    April 2017

Dans dämpar dämpar ångest hos tonårstjejer

Dagens hälsa - Juni 2016

Artikel med Anne Grundel - Tidningen Free - November 2016

Anne Grundel - Tidningen Free - November 2016

Friskare med dans - Från Vårdguiden nr 3 2016

http://www.e-magin.se/v5/viewer/files/viewer_s.aspx?gKey=jtdm7sd2&gInitPage=14

Lyssna på Stina Wollters möte med Frigörande dans och dansinspiratör Mimmi Tollerup.  

sverigesradio.se/sida/avsnitt/474559?programid=4604

Dans är rena hälsokuren. Nu har man kunnat bevisa att dans kan minska smärta, aggression, stress och ångest. Den kan förbättra minnet och rörligheten, öka koncentrationen och inlärningsförmågan. Se artikel från Expressen, våren 2014.  

expressen.se/halsa/dansa-dig-fri-fran-vark---15-bra-halsoeffekter/

Frigörande-Dans-Kicki-Nordström_Ämnesfördjupning.pdf - En Examinationsuppgift för Göteborgs Universitet från Kicki Nordström. Frigörande dans sett ur ett sjukgymnastiskt perspektiv.  

Självkännedom genom dans.pdf - Ett examensarbete från Amanda Aaro kring dansens möjligheter i förskoleverksamheten.

Självkännedom genom dans är Amanda Aaro´s examensarbete på lärarprogrammet. Det handlar om dans med barn och är intressant läsning för dig som är nyfiken på detta. De vetenskapliga frågor som arbetet söker svar på är; Hur kan dans användas i förskoleverksamheten? samt Vad kan dans tillföra barn i deras lärande och utveckling? Mitt hjärtas fråga är om dansen kan hjälpa barnen att stanna i fantasins värld och i kontakt med sin kropp. Även den frågan söker Amanda svar på i studien. Amanda har intervjuat Anne Grundel samt fem förskollärare som alla dansar eller har dansat med barn. Resultatet från intervjuerna diskuteras och jämförs med tidigare forskning samt litteratur om dans och rörelse med barn.